วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)ม.1 - ม.3(2551)


แผนการสอนคอมพิวเตอร์แนวใหม่ ของ ม.1
กำหนดการสอน
หน่วยที่ 1 เรื่อง  เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจำวัน
หน่วยที่ 2 เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ
หน่วยที่ 3 เรื่อง คอมพิวเตอร์กับการประมวลผลข้อมูล
หน่วยที่ 4 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์

หน่วยที่ 5 เรื่อง สื่อสารสนเทศแบบต่าง ๆ
หน่วยที่ 6 เรื่อง ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่ใช้สร้างสรรค์งาน
หน่วยที่ 7 เรื่อง การตกแต่งภาพด้วย PhotoShop
http://www.mediafire.com/file/13enyitywh1k398/plancomM1.rar


แผนการสอนคอมพิวเตอร์แนวใหม่ ของ ม.2  
กำหนดการสอน
หน่วยที่ 1 เรื่อง  องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 2 เรื่อง การประมวลผลข้อมูล
หน่วยที่ 3 เรื่อง การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 4 เรื่อง การนำเสนองานผ่านเครือข่าย
หน่วยที่ 5 เรื่อง การสร้าง Web  ด้วย Dreamweaver
หน่วยที่ 6 เรื่อง การประยุกต์ใช้งานขั้นสูง
http://www.mediafire.com/file/jar44q8tpi4l52j/plancom_m2.rar

แผนการสอนคอมพิวเตอร์แนวใหม่ ของ ม.3  
กำหนดการสอน
หน่วยที่ 1 เรื่อง  หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 2 เรื่อง การสร้างงานอย่างมีระบบ
หน่วยที่ 3 เรื่อง หลักการพัฒนาโครงงานที่ใช้เทคโนโลยี
หน่วยที่ 4 เรื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 5 เรื่อง การสร้างงานด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 6 เรื่อง การสร้างชิ้นงานด้วยภาษาโลโก
หน่วยที่ 7 เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก
http://www.mediafire.com/file/ak259u04a4sm2n8/plancomM3.rar

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...