วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ม. 1

แจกฟรี แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมใบความรู้ แบบทดสอบ และแบบฝึกหัด เป็นแฟ้ม word สามารถนำไปแก้ไขพร้อมใช้งานเลยครับ เนื้อหาตามนี้เลยครับ
หน่วยที่ 1 เรื่อง  เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจำวัน  จำนวน 3 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง กำเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ประวัติโดยย่อของเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจำวัน
หน่วยที่ 2 เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ  จำนวน 3 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง จากข้อมูลมาเป็นสารสนเทศ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง จากสารสนเทศมาเป็นความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ความรู้ช่วยในการตัดสินใจ
หน่วยที่ 3 เรื่อง คอมพิวเตอร์กับการประมวลผลข้อมูล จำนวน 12 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง คอมพิวเตอร์คืออะไร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การนับเลข
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เลขฐานสองกับระบบดิจิทัล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์และการนำไปใช้งาน
หน่วยที่ 4 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การสื่อสารและเครือข่ายสื่อสาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 5 เรื่อง สื่อสารสนเทศแบบต่าง ๆ จำนวน 4 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  ห้องสมุดแหล่งความรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  Digital Library ห้องสมุดเครือข่ายคอมพิวเตอร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แหล่งข้อมูลของประเทศไทยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 6 เรื่อง ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่ใช้สร้างสรรค์งาน จำนวน 4 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  ความหมายของซอฟต์แวร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ประเภทของซอฟต์แวร์
หน่วยที่ 7 เรื่อง การตกแต่งภาพด้วย PhotoShop จำนวน 8 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  ส่วนประกอบของโปรแกรม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  การใช้เครื่องมืออย่างง่าย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง  การตัดต่อภาพอย่างง่าย>>> ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้ 3.76 MB
>>> ดูรหัสผ่านแตกไฟล์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...