วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555

คู่มือการใช้งาน Joomla 2.5 (pdf)

แจกคู่มือการใช้งาน Joomla 2.5 ซึ่งในเล่มนี้จะเน้นการสร้างบทความใน Joomla 2.5 ครับ เนื้อหาในเล่มมีดังนี้


 • การเรียกดูเว็บไซต์
 • การปรับแต่งระบบเว็บก่อนเริ่มต้นใช้งาน
 • การทำงานกับเนื้อหาเว็บไซต์
 • การสร้างบทความแบบ Static
 • การแก้ไขบทความ
 • การตกแต่งเนื้อหาด้วยภาพ
 • การแสดงบทความแบบ Static
 • การแสดงบทความผ่านเมนู
 • การแสดงผลบทความโดยระบุพื้นที่แสดงผลในหน้าแรก
 • การสร้างบทความแบบ Dynamic
 • การสร้างหมวดหมู่
 • การสร้างเมนูเชื่อมไปหมวดหมู่
 • การสร้างบทความที่ระบุหมวดหมู่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...