วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

คู่มือการจัดการฐานข้อมูล (DataBase System)

แจกคู่มือการจัดการฐานข้อมูล (DataBase System) ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้

 • ความรู้เบื้องเกี่ยวกับฐานข้อมูล
 • รู้จักกับฐานข้อมูล
 • ลักษณะของข้อมูลที่ดี
 • ความบูรณาภาพของข้อมูล
 • ความปลอดภัยของข้อมูล
 • การบริหารงานฐานข้อมูล
 • การออกแบบฐานข้อมูล
 • ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้
 • รู้จักโปรแกรมไมโครซอฟต์แอกเซส
 • การสร้างฐานข้อมูล
 • การสร้างตาราง
 • การใส่ข้อมูลในตาราง
 • การแก้ไข เพิ่ม ลบ ข้อมูล
 • การควบคุมรูปแบบของตารางและการพิมพ์
 • การทำสำเนาและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตาราง
 • การกำหนดคุณสมบัติของเขตข้อมูล
 • การจัดเรียงลำดับและการสร้างดัชนี
 • การทำรายงาน
 • การสร้างรายงานด้วยรายงานอัตโนมัติ ( Auto Report )
 • การสร้างรายงานจดหมายเวียน
 • การสร้างรายงานด้วยตนเอง
 • การสร้างแบบสอบถาม
 • การสร้างแบบสอบถามพารามิเตอร์
 • การสร้างแบบสอบถามแท็บไขว้และการกระทำ
 • การสร้างแบบฟอร์ม
 • การสร้างแบบฟอร์มด้วยตัวช่วยสร้าง (Wizard)
 • การสร้างแบบฟอร์มด้วยตนเอง

ดาวน์โหลด / Download

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...