วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ภาษาไทย pdf

โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนอผลงานที่หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอผลงานทางธุรกิจ การนำเสนอผลงาานทางการศึกษา ตลอดจนการนำเสนออัลบั้มภาพส่วนตัวต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 นั้นจะมีจุดเด่นตรงที่สามารถใส่ภาพ เสียง ตลอดจนภาพเคลื่อนไหว ลงไปในสไลด์โชว์ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ทำให้ได้รับความนิยมมาโดยตลอด จนกระทั่งถึงเวอร์ชั่นปัจจุบัน Microsoft PowerPoint 2010 ก็กำลังจะเริ่มเป็นที่รู้จักกันในระยะเวลาไม่นาน

เนื้อหาในคู่มือเล่มนี้

1. ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010
2. การสร้างงานนำเสนอ ใน PowerPoint 2010
3. การเพิ่มสไลด์ลงไปในงานนำเสนอ PowerPoint 2010
4. การคัดลอกสไลด์ใน PowerPoint 2010
5. การปรับย่อ-ขยายหน้าจอใน PowerPoint 2010
6. การลบแผ่นสไลด์ใน PowerPoint 2010
7. การบันทึกงานนำเสนอใน PowerPoint 2010
8. การบันทึกไฟล์ PowerPoint 2010 เป็นเวอร์ชัน 97-2003
9. การกำหนดชุดรูปแบบ Theme ใน PowerPoint 2010
10. การปรับเปลี่ยนสี Theme ใน PowerPoint 2010
11. การปรับเปลี่ยนสีพื้นหลังของสไลด์ใน PowerPoint 2010
12. การพิมพ์ข้อความลงไปในสไลด์ PowerPoint 2010
13. การปรับแต่งกล่องข้อความใน PowerPoint 2010
14. การเพิ่มลูกเล่นให้กับกล่องข้อความใน PowerPoint 2010
15. การกำหนดสไตล์ให้กับตัวอักษรใน PowerPoint 2010
16. การแทรกรูปภาพลงไปในตัวอักษร PowerPoint 2010
17. การแทรกรูปภาพลงไปในสไลด์ของ PowerPoint 2010
18. การปรับเปลี่ยนรูปแบบของภาพใน PowerPoint 2010
19. การปรับภาพให้สว่างใน PowerPoint 2010
20. การปรับสีภาพใน PowerPoint 2010
21. การปรับเปลี่ยนลักษณะพิเศษให้กับภาพ PowerPoint 2010
22. การ Crop ภาพใน PowerPoint 2010
23. การจัดทิศทางการวางภาพใน PowerPoint 2010
24. การแทรกรูปวาดลงในสไลด์ของ PowerPoint 2010
25. การปรับเปลี่ยนสีของรูปวาดใน PowerPoint 2010
26. การใส่เอฟเฟ็กต์ให้กับรูปวาดใน PowerPoint 2010
27. การแทรกตารางข้อมูลใน PowerPoint 2010
28. การปรับแต่งสีสันให้กับตารางใน PowerPoint 2010
29. การสร้างแผนผังขึ้นมาใช้งานใน PowerPoint 2010
30. การเปลี่ยนสีแผนผังใน PowerPoint 2010
31. การใส่สไตล์ให้กับแผนผังใน PowerPoint 2010
32. การแทรกไฟล์เสียงลงสไลด์ใน PowerPoint 2010
33. การแทรกไฟล์ MP3 ลงไปในสไลด์ PowerPoint 2010
34. การกำหนดระดับเสียงที่ใส่ลงไปในสไลด์ PowerPoint 2010
35. การบันทึกเสียงลงบนสไลด์ใน PowerPoint 2010
36. การลบไฟล์เสียงออกจากสไลด์ใน PowerPoint 2010
37. การใส่ลูกเล่นสำเร็จรูปให้กับข้อความใน PowerPoint 2010
38. การใส่เอฟเฟ็กต์ให้กับลูกเล่นของข้อความ PowerPoint 2010
39. การกำหนดเวลาการแสดงเอฟเฟ็กต์ใน PowerPoint 2010
40. การใส่เอฟเฟ็กต์ตอนเปลี่ยนสไลด์ใน PowerPoint 2010
41. การใส่เสียงในการแสดงเอฟเฟ็กต์ PowerPoint 2010
42. การเรียงลำดับเอฟเฟ็กต์ใน PowerPoint 2010
43. การยกเลิกเอฟเฟ็กต์ใน PowerPoint 2010
44. การตั้งค่าเวลาการแสดงสไลด์ใน PowerPoint 2010
45. การสร้าง Action Button ใน PowerPoint 2010
46. การบันทึกไฟล์ให้เปิดได้กับเครื่องที่ไม่มี PowerPoint
47. การเริ่มต้นแสดงงานนำเสนอใน PowerPoint 2010
48. การเน้นและการยกเลิกการเน้นข้อความบนสไลด์ PowerPoint 2010


>>> Download คู่มือการใช้งาน PowerPoint 2010 <<<

Credit: http://kms.dtc.mhkdc.com/more.php?fgfbvh1fgt5h&kn=20

1 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...