วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

คู่มือโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ภาษาไทย pdf


สอนการใช้งาน Microsoft Excel 2007 เบื้องต้น


หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมตารางงาน
ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ปรับปรุงใหม่ของ Excel 2007
คุณลักษณะใหม่

หน่วยที่ 2 ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007
การเรียกใช้โปรแกรม Excel 2007
ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007

หน่วยที่ 3 หลักการพื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel
หลักการพื้นฐานและการใช้งานใน Excel 2007
การจัดการแผ่นงาน
การตกแต่งตารางงานในแผ่นงาน

หน่วยที่ 4 การคำนวณโดยการใช้สูตร และแทรกฟังก์ชัน
การคำนวณโดยใช้การพิมพ์สูตรทางคณิตศาสตร์
การคำนวณโดยการใช้สูตรสำเร็จจากการแทรกฟังก์ชัน
การคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง

หน่วยที่ 5 การจัดการฐานข้อมูลและเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่น
ลักษณะของฐานข้อมูล (Database)
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในขณะป้อนข้อมูล
การจัดการฐานข้อมูล
การเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่น

หน่วยที่ 6 การแทรกแผนภูมิ
การสร้างแผนภูมิ (Chart) อย่างง่าย
การใช้เครื่องมือแผนภูมิ
การสร้างแผนภูมิขั้นสูง

>>> Download คู่มือโปรแกรม Microsoft Excel 2007 <<<

credit: http://kms.dtc.mhkdc.com/more.php?fgfbvh1fgt5h&kn=8

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...